MARKSİST DEVRİM TEORİSİ VE DEVRİM STRATEJİSİ

MARKSİST DEVRİM TEORİSİ VE DEVRİM STRATEJİSİ PDF

Politik, pratik planda artık bütün devrimci ve sosyalist güçler yeni tarihsel süreç-dönem tanımlamaları yapmakta ve hatta 3. bir emperyalist paylaşım (dünya) savaşının bölgesel bağlamda sürdürüldüğü gerçeğini kabul etmektedirler. Fakat asıl sorun proleterya ve ezilen halklarımız açısından somut’un soyutlanışı değil, artık sömürge devrimlerinin stratejik çizgisi olarak pratik tarafından evrensel bir içerik-boyut kazanan politikleşmiş askeri savaş stratejisinin hem ülke, hem bölge, hemde dünya devrimine vardırılması noktasında daha etkili ve güçlü temellerde nasıl pratikleştirileceğidir.

Bu sorunun cevabını pratik olarak en başta ülkemizde verdiğimiz taktirde hem bölge, hemde dünya devriminin yolunu açmış olacağız. işte tarih Türkiye proleteryasına ve emekçi halkımıza böylesine bir mukaddes görevi ve  tarihsel rolü gerçekleştirme koşullarını ve fırsatını sunmaktadır.

İşte bu görev biz proleter devrimcilerinindir.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.